Vad är misofoni?

Misofoni är, väldigt enkelt förklarat, ett tillsynes oförklarligt hat mot vissa ljud. När människor som lider av misofoni hör dessa ljud reagerar de med mer eller mindre starka och negativa motreaktioner. Dessa motreaktioner kan vara ilska, stress, rädsla, panik eller i mitt fall – äckel. Vilka ljud som triggar reaktioner är väldigt individuellt. Det kan vara nästan vad som helst. Vanligast är dock ljud från människor såsom tuggningar, snytningar, smaskande och liknande. Även monotona ljud såsom en pennas klickande eller hur någon skriver på ett tangentbord har rapporterats.

Misofoni är inte en klassificerad diagnos och finns därför inte med i DSM-5 eller ICD-10, men det har föreslagits att misofoni bör klassificeras som en ensamstående psykisk sjukdom, ungefär som bipolär sjukdom och liknande. Dock finns det ingen entydig forskning på vad misofoni egentligen är och vad det beror på. Vissa forskare tror att diagnosen är närbesläktad med ADHD, Aspbergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom – OCD. Vilka samtliga är de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Den samlade åsikten är dock att misofoni är en neurologisk störning som oftast startar i barndomen och som påverkar den drabbade livet ut. Utöver den rent neurologiska problematiken lider ofta drabbade av skamkänslor över sitt tillstånd och oro/ångest över att berätta om sina besvär. Detta är ofta ett lika stort problem som besvären själva och kan leda till social isolering och depressioner.

Misofoni ”finns” inte, men vi är många som är drabbade. I denna blogg kommer jag att ocensurerat, personligt och helt utlämnande berätta om mitt liv med misofoni.

 

Wikipedia, Slate.com, Misophonia.com