Föreläsningar

Mitt liv med Misofoni berör osynliga funktionshinder, att kämpa med och mot sitt eget huvud samt svårigheten i att passa in i en värld som attackerar dig med ljud varenda dag. För närvarande erbjuder jag en föreläsning på cirka 30 minuter som behandlar Misofoni ur mitt perspektiv, hur denna icke-diagnos påverkat och påverkar mitt liv. Logistik och kostnader diskuteras vid bokning.

Vid intresse, mejla mittlivmedmisofoni(@)gmail.com