Hjälp Signe!

Greetings from India!

Jag gör ett snabbt avbrott i min resetystnad för att be er alla att fylla i en enkät som en elev som heter Signe jobbat med under hösten. Enkäten baseras bland annat på en intervju med mig och hon har jobbat väldigt hårt med detta – så snälla fyll i! Så, känner ni er träffade, fyll i!

Denna enkät riktar sig till personer som lider av misofoni. Genom mitt gymnasiearbete vill jag sprida kunskap om ämnet och din input är helt avgörande. Beräknad tid ca 3-5 min. Stort tack på förhand! Signe Cedergren

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4O6SRhREJd5MMM3prVkTXrv_otKQfkEGZaLyb2ShIqzcfLg/viewform